HVORFOR BRUKE EN GJENNOMFØRT PLANLØSNING?

  • ØK KJØPERINTERESSEN
  • ØK TIDEN BRUKT PÅ BOLIGEN DIN
  • TILLAT VISUALISERING OG RIKTIG ROMFORSTÅELSE AV KJØPER
  • SKAP RIKTIG FORVENTNING

2D Planløsning

2D planløsning hjelper kundene til å forstå plassen bedre og hjelpe dem med å planlegge bedre.

3D Planløsning

3D planløsning hjelper kunder med å presentere hjemmet til en potensiell kjøper på en mer detailjert måte og hjelper dem med å ta raske beslutninger.